ACG Plochý světlík z dutinkového polycarbonátu v plastovém rámu ACG Plochý světlík z dutinkového polycarbonátu v plastovém rámu

Přehled ACG křídel a technické parametry

Vzduchová neprůzvučnost Rw
Souč. prostupu tepla výplní/celým světlíkem Ug/Uw
Průvzdušnost Třída 2
Vodotěsnost nezatéká
Zatížení působící nahoru UL
Zatížení působící dolů DL
Náraz tvrdým tělesem bez poškození
Náraz měkkým tělesem SB
Reakce na oheň výplně světlíku Třída
 Důležitá upozornění:

         Z důvodů zabránění usazování nečistot na výplni světlíku, doporučujeme pro aplikace s uložením světlíku do sklonu 5° u skleněných výplní a u výplní z polykarbonátu (PC) použít kopulové provedení.

         Z důvodu nadměrného zatížení sněhem (hrozí propadnutí výplně a zatečení výplní světlíku) u plochých skleněných a plochých výplní z polykarbonátu ( PC ) je nutno pravidelně z těchto světlíků odstraňovat sníh.

        Dbejte pokynů pro dimenzování světlíků na zatížení sněhem.

      Upozornění na vznik kondenzátu uvnitř PC plochých výplní - česky v PDF: CZ.pdf  , anglicky v PDF: ANG.pdf